Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CLASSIC-SERIEN

45. Oppstart

Kontrollpanel – oppstart

 

Funksjoner i kontrollpanelet

 

Slå på strømmen

Kontrollpanelet in.k500 lagrer ikke tid og dato. Når in.k500 starter opp etter strømbrudd, får du melding om å programmere dato og tid på nytt.

MERK: Med in.k500 utstyrt med en sanntidsklokke (RTC): Hvis strømbruddet varte noen få timer, vil du ikke få denne meldingen.

 

Knapp – innstillinger

Med ett trykk får du tilgang til innstillingene på massasjebadet. Se avsnittet med detaljene i innstillingsmenyen.

 

Audio-knapp (kontrollerer stereo)

in.k500 kan brukes med lydsystemene in.tune, in.stream eller in.stream 2. I Audio-avsnittet i innstillingsmenyen på en in.stream, har du mulighet til å koble fra eller fjerne paringen av en Bluetooth-aktivert enhet når du bruker in.stream. Med versjon 7.00 eller nyere, er det også mulig å velge Kilde for å bruke en lydenhet tilkoblet med aux-kabel eller trådløs tilkobling via Bluetooth. I innstillingsmenyen til in.stream 2 har du en kildevelger, frakoblingsmulighet for Bluetooth, en på-/av-bryter og en audio-kontroll på fader, balanse og subwoofer. For mer informasjon om audio-funksjonene, se brukerveiledningen på in.tune, in.stream eller in.stream 2. Audio-alternativet vil bare vises i menyen til kontrollpanel som er satt opp med tilkobling til in.stream. in.stream 2 detekteres automatisk ved oppstart.

 

Slå på

Trykk på en vilkårlig knapp for å slå på kontrollpanelet. Kontrollpanelet slår seg av etter 30 minutter uten aktivitet.

 

Hovedskjerm

Hovedskjermen gir tilgang til utstyret og vanntemperaturen. Nederst på skjermen ser du aktuelle feil- eller vedlikeholdsmeldinger.

 

Start og stopp av utstyr

For start og stopp av utstyr, trykk på tilhørende knapp. Ikoner vil animeres når utstyret er påslått, og være uten animasjoner når det er avslått. Ikonene på skjermen vil reflektere hastigheten eller tilstanden på utstyret som kjører i massasjebadet. Når et utstyr har flere funksjoner, trykker du på knappen inntil du får ønsket funksjon.

Kontrollpanelet på Classic-serien viser en vanntemperatur

Vanntemperatur

Vanntemperaturen som vises øverst på skjermen er den aktuelle vanntemperaturen. Bruk OPP- eller NED-tastene for å sette ønsket temperatur. Settpunktet vises i blått nederst. Etter 3 sekunder uten endringer til satt temperaturverdi, gjenopptar kontrollpanelet normal visning med meldinger. Når satt verdi er lavere enn nåværende temperatur, vises: nedkjøles til xx,x. Når satt verdi er høyere enn nåværende temperatur. Vises: varmes opp til xx,x. Det er vanligvis en liten forsinkelse før oppvarmingen starter, da vises: Oppvarming stanset

Kontrollpanelet på Classic-serien viser et valg for vannpleie under innstillingene.

Innstillinger

Fra hovedsiden har du tilgang til innstillingene der du finner:

• Vannpleie
• Audio (hvis installert)
• Vedlikehold
• Wi-Fi
• Gjenopprett
• Standby
• Dato og tid
• Konfigurasjon
• Om

Bruk piltastene for å flytte OPP og NED på listen. For å velge et alternativ, trykk på lyset ved siden av. Du kan når som helst trykke innstillingsknappen for å returnere til hovedskjermen.

Kontrollpanelet på Classic-serien viser skjermbildet med vannpleie

Vannpleie

Seksjonen med vannpleie hjelper deg med å sette opp ideelle innstillinger på filtrering og oppvarming. Velg en modus basert på egne behov. Bruk lysknappen for å velge innstillingen. En avmerkingshake vises på valgt ikon som bekreftelse. i økonomimodus vil settpunktet være redusert med ca. 6°C (20°F) som betyr at oppvarmingssystemet ikke aktiveres med mindre temperaturen synker 6°C under temperaturen som er satt på massasjebadet.